காட்டான்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Human Resources
Occupation இடிந்த கந்தோரில் கவுண்ட கிளார்க் வேலை
Location France, France
Introduction ஐயா நான் காட்டானுங்க.. ஒரு பிள்ள பிடிகாரன் என்னை பாரீசில கொண்டு வந்து விட்டுட்டாருங்க.. இப்ப பாருங்க இந்த கொக்குத்தடியும் கோவணமும்தாங்க என்ர சொத்துங்க..  என்னை பாரீசில விட்டதால பாரீசு பரிசுகெட்டுப்போச்சாம்.. வந்து என்னான்னு பாருங்கையா.!?
Interests POLITIQUE, AGRICULTURE BIOLOGIQUE, FILM COMIQUE
Favorite Movies இம்சை அரசன் 23ம் புலிகேசி, .., ..., !?
Favorite Music ...!?
Favorite Books ...!?