අවතාර්

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location colombo, Sri Lanka
Introduction සෑහෙන කාලෙක ඉඳලා ඉංජිනේරුවෙක් වෙන හීනෙ හිතේ තියාගෙන ඒ හීනෙ යන්තමට හැබෑ කරගෙන දැනට උසස් ජාතික ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාවේ විදුලි ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාව හදාරන කෙනෙක්.මං ගැන කෙටියෙන් කියනවනම් ඔන්න ඔහොමයි අවතාර්ට ලියන්න dilushanuwanga@gmail.com