cat

My blogs

About me

Gender Female
Location Sweden
Introduction En vanlig amatörfotograf som ser bloggen som ett forum för en del av sina bilder. Alla bilder som visas på den här bloggen är fotograferade av mig och de får inte användas någon annanstans utan mitt tillstånd. I am an amateur photographer who loves to take pictures. All images shown here is taken by me and shall not be used elsewhere without my permission.
Interests Fotografering, läsa m m
Favorite Music Mycket
Favorite Books Många