സ്വന്തം സുഹൃത്ത്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location India
Introduction ശാന്തസുന്ദരം എന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവര്‍ പറയും..:) പക്ഷേ ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നത് പോലെ തന്നെ..! കൃത്യമായ് പറഞ്ഞാല്‍ 'ഒന്നും അറിയില്ല' എന്ന 'വലിയ അറിവുള്ള'വന്‍ :)
Interests കവിത, കഥ, ചിത്രരചന, ലേഖനം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി