aardpeerEditie

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Location Amsterdam, Netherlands
Introduction Stichting Aardpeerprojecten is een nieuw produktiehuis en is gevestigd in Amsterdam. Zij werpt samen met onderzoekers, kunstenaars en ander buitenlui een ander licht op een nieuwe manier van denken. Het denken in hokjes van dualisme en fragmentatie wordt naar de oude tijd geschoven. Het prefereert nieuwe waarden als heelheid te onderzoeken in een tijd van globalisering; hierbij worden verbanden benadrukt. Het zijn immers mondiale issues. Het onderzoekt bijvoorbeeld hoe oordeelsvorming in deze tijd invloed heeft op toename van radicalisering en onachtzaamheid in wetenschap, onderwijs en media. Het zijn maatschappelijk gerelateerde issues die onze aandacht verdienen.