Kampi ya Motos Barns Blogg

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Location Sweden
Introduction Kampi ya Motos Barn är en stödförening till barnhemmet och skolan Phyllis Memorial i Nakuru, Kenya. Föreningen startades år 2007 för att administrera det svenska biståndet till barnhemmet och skolan. Barnhemmet och skolan Phyllis Memorial startades av Jacinta Njoroge år 2000 och har byggts upp med hjälp av Sabine Gartner. Vi tycker alltid det är roligt att få ned volontärer. För mer information om hur du kan bli volontär eller hjälpa till gå in på vår hemsida, www.kampiyamotosbarn.se och läs mer.