குமரிமைந்தன்

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation 1960 முதல் 1984 வரை 24 ஆண்டுகள் தமிழகப் பொதுப் பணித்துறையில் பிரிவு அலுவலராக (இளம் பொறியாளராக)ப் பணி, பின்பு விருப்ப ஓய்வுப் பெற்றுச் சொந்தத் தொழில்.
Location 72அ, என்.சி.ஓ.நகர், சவகர் நகர்,12ஆம் தெரு, திருமங்கலம், மதுரை மாவட்டம்,6255 706, செலெபேசி: 9790652850, தமிழ்நாடு, இந்தியா