Annika/Resfredag

My blogs

About me

Gender Female
Industry Law
Location Stockholm, Sweden
Introduction 36 år och har ständigt en ny resa på gång - läs mer om resorna på www.resfredag.se Följ mig gärna på Instagram/Twitter under @resfredag Frågor? Mejla mig på annikamyhre@gmail.com