Svein Ø

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Science
Location Sogndal, Norway
Introduction Eg arbeider som forskar innan IT ved Vestlandsforsking, eit forskingsinstitutt med hovudfokus på IT og transport/miljø. I tillegg driv eg ein liten gard med sauer og frukt.