Svein Ø

My blogs

About me

Gender Male
Industry Science
Location Sogndal, Norway
Introduction Eg arbeider som forskar innan IT ved Vestlandsforsking og brukar all tid på Bitcoin, kryptovaluta og blokkjedeteknologi. I tillegg driv eg ein liten gard der er dyrkar økologiske eple.