ພໍ ເມືອງພວນ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Transportation
Occupation ນັກຮຽນ
Location ແປກ, ຊຽງຂວາງ, Laos
Introduction ສະບາຍດີທຸກທ່ານ ການທີ່ເຮົາໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນນີ້ ວິເສດສຸດໆແລ້ວ ຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດອັນມີຄ່າຂອງທ່ານນີ້ເພື່ອ ປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວທ່ານເອງແລະຜູ້ອື່ນເຖີດ ຊີວິດຄົນເຮົາສັ້ນເດີສິບອກໃຫ້ ສະນັ້ນຈົ່ງຢ່າປະຫມາດໃນການໃຊ້ຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ..ເພາະບູຮານວ່າໄວ້ ຄວາມປະຫມາດ ເປັນທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ!!!