ദീപക് രാജ്|Deepak Raj

My blogs

About me

Gender Male
Occupation ഇതു തന്നെ പണി
Location Ireland
Interests പ്രേമം
Favorite Movies കിന്നാര തുമ്പികള്‍ (മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തേയും വലിയ ഹിറ്റ് ഫിലിം .. ഇതോട് കൂടി ഷക്കീല ഒരു താര റാണി ആയി)..പക്ഷെ ഞാന്‍ ഇതു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ...
Favorite Music സംഗീത വിരോധി അല്ല... എന്നാല്‍ ആളുകളെ പത്രാസു കാണിക്കാന്‍ മനസ്സില്‍ ആവാത്തതും ബുദ്ധി ജീവികള്‍ക്ക് മാത്രം സുഖിക്കുന്നതും മാത്രം കേള്‍ക്കില്ല. നല്ലതെന്തും ( എന്ന്എനിക്ക് തോന്നുന്നത്) കേള്‍ക്കും...
Favorite Books എന്ത് ചവറും വായിക്കാന്‍ ഇഷ്ടമാ... രാഷ്ട്രീയം മാത്രം സുഖിക്കില്ല ....പൊതുവെ ഹാസ്യം ഇഷ്ടമാണ് ..