Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου "ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ"