suddimaatu

My blogs

About me

Introduction ನಾವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲೆಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್. ನೀವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬರಹಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ವಿಳಾಸ suddimaatu@gmail.com