Phùng Quốc Hoàn

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation PM
Location Ha Noi, VN, Vietnam
Introduction - PM & BA
Interests Bóng đá, Âm nhạc
Favorite Movies - Chiến tranh giữa các vì sao, Người vận chuyển, Quá nhanh quá nguy hiểm....
Favorite Music Bo Music, Dân ca, Bolero, Quê hương
Favorite Books Thế giới phẳng, Thay đổi hay là chết, Những tư tưởng lớn....