ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Business Services
Location Bangalore, Karnataka, India
Links Wishlist
Introduction ನಾನೊಬ್ಬ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ.ದಡ್ದರಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ , ಆದರು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲಾ .ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದವನಾದ್ದರಿಂದ ,ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಲೆ ಏನು ಎಂದು ನಾನು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ,ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಜೀವಾಳ ,ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆಯಿಂದ ಜಾಲಿ ಯಾಗಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.