PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GRUPA

My blogs

About me

Industry Science
Location Salaspils, Rīgas iela 111, Latvia
Introduction LVMI Silava meža ieaudzēšanas, atjaunošanas un selekcijas projektu grupu speciālisti un ZZI daudzgadīgo zālaugu selekcionāri 2010. gada 1.martā uzsāka īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finasētu projektu "Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde " (Nr. 2010/0268/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/118)