Wiep Koehoorn

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Senior Beleidsmedewerker
Location Feinsum, Nederland, Netherlands
Introduction Werk: NHL Stenden Hogeschool, College van Bestuur - Bestuursstaf - Kwaliteit, Postbus 1298, 8900 CG Leeuwarden, Tel. 0615319574 (b.g.g. 0889917000), wiep.koehoorn@stenden.com, skype: wkoehoorn.
Interests ACTUEEL: Lid Beleidsadviescommissie Stichting Rusland Kinderhulp (SRK), Bestuurslid Nederlands Bijbelgenootschap (NBG); Bestuurslid Stifting Nijkleaster & Kascommissielid & lid Werkgroep Nijkleasterlingen-treffen; Lid Geschillencommissie CNV Onderwijs; HISTORIE: PR-medewerker Interkerkelijk Kontakt Werk te Drachten; Zondagschoolleider Gereformeerde Kerk Menorah Drachten; Voorzitter Studentenraad Christelijke Pedagogische Academie "Koningin Juliana" Drachten; Redactielid Kerkblad Gereformeerde Kerk Delfzijl; Medeoprichter-Secretaris Werkgroep Vredesverlangen Delfzijl (samenwerkingsverband van Interkerkelijk Comité Tweezijdige Ontwapening (ICTO) & Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)); Voorzitter Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Stiens; Bestuurslid Vereniging Christelijk Basis Onderwijs Leeuwarderadeel, commissielid Personeelszaken; Lid Beroepingscommissie Hervormde Gemeente Stiens, 2x Voorzitter Hoorcommissie Gereformeerde Kerk Stiens, Voorzitter Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland (FCJF); Lid Werkgroep Tsjernobyl 20 jaar na dato Stichting Rusland Kinderhulp; Meioprjochter fan Krúspunt, Frysk Oekumenysk Platfoarm, Fuortsetting fan it wurk fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-2008 (KFS); Voorzitter Werkgroep Gemeentediensten Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Stiens; Lid Werkgroep Website PKN De Hege Stins; Lid Commissie Beleidsplan Protestantse Gemeente Stiens i.w.; Lid Werkgroep Kerkvrijwilligerszondag PKN Stiens; Bestjoerslid & Twadde Foarsitter Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB); Lid Regioteam Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Regio Noord; Lid Landelijk Beraad NBG; Lid Landelijke Ledenraad NBG; Lid Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar later [SRK i.s.m. Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobylkinderen, NBG en VU-Connected]; Voorzitter Regionaal Comité Fryslân VU-Vereniging (VV); Lid Ledenraad VV; Voorzitter BenoemingsAdviesCommissie (Raden van Toezicht) VV-Ledenraad; Voorzitter Stichting Jabikspaad Fryslân (SJF);