Ingar Støyle Bringsvor

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Sandsøya, Møre og Romsdal, Norway
Introduction Eg er ein 34 år gammal sunnmøring, som er oppvokst og fortsatt bur på Sandsøya, rett nord for Stad, heilt sør i Møre og Romsdal. For øyeblikket blir mykje at tida brukt til fugleskoding. Det blir i løpet av året også ein del feltarbeid på forskjellige prosjekt, for tross alt så må det også pengar inn på konto. Desse prosjekta er til dømes sjøfuglovervåking på Runde, prosjekt havørn m.m. Utanom "sesong" så blir det brukt ein god del med tid på leiting etter sjeldne fuglar. For kva er vel betre enn å finne rariteten sittande i nærmiljøet sitt? Etter som åra går viser Sandsøya og Voksa seg som meget habile lokalitetar, og det har vore fleire nasjonale sjeldenheiter innom. I denne bloggen vil det bli presentert fuglenytt, bilder, video og lydopptak m.m. Dette då i hovudsak frå øyane "mine", altså Sandsøya og Voksa.
Interests fugler, fotografering.