sukanda

My blogs

About me

Introduction ชื่อสุกานดา แซ่ลิ้ม บ้านเลขที่ 77หมู่15 ต.ด่นทับตะโก อ. จอมบึง. จ.ราชบุรี ปัจจุบันสึกษาอยู่ที่มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เอก รัฐประศาสนศาสตร์ ปี4