- സോണി -

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Government
Location Kollam, Kerala, India
Introduction ഞാന്‍.....നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നതു പോലെ തന്നെ...(അല്ലെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുമോ...?) (pukayunnakolli@gmail.com)
Interests Reading, Travelling, Hearing Music, Dreaming, Sleeping
Favorite Movies All Horror Movies
Favorite Music Hariprasad Chourasya
Favorite Books The Alchemist, Digital Fortress, Khalil Jibran, VKN