Rubén Pol

My blogs

About me

Industry Education
Location Galicia
Introduction Profesor de Xeografía e Historia no IES Pedregal de Irimia (Meira, Lugo)