CENTRE CREIX

My blogs

About me

Occupation Psicologia, Logopèdia, Atenció socioeducativa, reforç escolar, teràpia ocupacional i mediació familiar
Location Sant Feliu de Guíxols, GIRONA
Introduction A Creix, pensem que educar és treure el millor d’un mateix. A Creix treballem la capacitat d’acceptació incondicional d’un mateix com a eina indispensable per superar les dificultats que se’ns presenten en el dia a dia. Treballem el reforç positiu de les potencialitats d’un mateix per aconseguir l’èxit en el procés de millora. “Un cop la imatge que té un nen, un jove o una família de si mateix comença a millorar veurem millores significatives en diversos àmbits de les seves vides. Per a l’equip de Creix, el més important és veure com, a partir d’aquest moment, el nen, el jove o la família comença a gaudir més de la vida.”
Interests A Creix treballem considerant que la persona forma part d’un context ampli i divers que influeix en tot el seu desenvolupament personal. Per això, treballem coordinadament amb els diferents agents que hi interactuen. Optem per un treball de seguiment continuat amb l’escola, les famílies, l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), així com amb la resta d’agents educatius implicats. Hem optat pel treball en xarxa perquè creiem que és positiu per a la tasca educativa que realitzem tots plegats. L’atenció que oferim és individualitzada i/o grupal i alhora l’equip multidisciplinar treballa coordinadament cada cas. El Centre està dirigit per: Erika Hernández, Educadora social i mediadora familiar. Col 8540, i Elisabet Colell, Logopeda experta en dificultats de lectoescriptura i logopedia escolar Col 08-1764, que treballen conjuntament amb un equip multidisciplinar de psicòlegs experts en psicologia infantil i d’adults, psicopedagogia i neuropsicologia, mestres d’educació infantil i primària experts en atenció de necessitats educatives especials i terapeutes ocupacionals experts en integració neurosensorial. Ens podeu trobar al carrer Montserrat, 8 1er pis de Sant Feliu de Guíxols, als telèfons 972 32 76 40 - 691 209 994 o a través del mail: centrecreix@orange.es o al nostre web: www.centrecreix.com