රංචාගොඩ මුදියන්සේ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Education
Location Afghanistan
Introduction කොහෙද යන පල් හොරෙක් මගේ නම අරගෙන ඕපාදූප කඩමාලුවල කොමෙන්ටු කොටමින් මාගේ බ්ලොගයට ලින්ක් හැලීම නිසා මා මෙතෙක් භාව්තා කල කණ්ඩුල නාමය "රංචාගොඩ මුදියන්සේ" ලෙස වෙනස් කල බව මගේ බ්ලොගය කියවන සහෘදයන් වෙද දැනුම් දෙමි. දැන් බලමු ඌත් රංචාගොඩ මුදියන්සේ වෙයිද කියලා...
Interests විද්‍යාව, දේශපාලනය, ඉතිහාසය