Amics del Patrimoni de Calafell

My blogs

About me

Location Calafell, Baix Penedès
Introduction Els fins de l'associació són la defensa, la propagació, la protecció i la conservació dels béns del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural en general de Calafell. L'àmbit d'activitat principal de l'entitat és Calafell, actuant amb iniciatives d'acord amb el fins de l'associació.