செந்தமிழ் செல்வி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Telecommunications
Location Pondicherry, Pondicherry, India
Introduction என்னைப்பற்றி..... சொல்லிக் கொள்ள ஒன்றும் இல்லை. அன்பான கணவர். முத்தான மூன்று குழந்தைகள். அறிந்தது: கொஞ்சம் சமையல், கொஞ்சம் தோட்ட வேலை, கொஞ்சம் கைவேலைப்பாடுகள். அறியாதது: எவ்வளவோ!!
Interests சமையல், தோட்ட வேலை, கைவேலைப்பாடுகள்...
Favorite Movies ப்யூட்டிஃபுல் பீப்பிள்
Favorite Music இயற்கையின் சப்தங்கள்.
Favorite Books சுஜாதா, ரமணிசந்திரன் படைப்புகள்.