ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΓΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΡΓΩ» ΕΧΕΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 42 ΝΠΙΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 165 ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ 2600 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ 1600 ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30000 ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.