ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-ΣΓΟΥΡΔΑΣ

My blogs

About me

Location Αθήνα, Greece
Introduction Κριτικός Μουσικής-Μουσικολόγος-Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών, Σύνθεσης και Πιάνου- Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών