jonna

My blogs

About me

Gender Female
Location Finland
Introduction jonna-bloggen har förändrats efter sjukdomen. Följ med hur kosmetikfreaken byter om till naturkosmetik och baconälskaren blir vegetarian. Stay positive Jonna! -bloggen har två funktioner varav den ena är att hjälpa andra som fått diagnosen och samtidigt bearbetar jag själv min sjukdom.