മുരളി I Murali Mudra

My blogs

About me

Gender MALE
Location Dammam, Saudi Arabia
Introduction എന്താ പറയുക ?? ജീവിതം ഒരു സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് സിനിമ പോലെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു.