Norabygdens Konstförening

My blogs

About me

Introduction Föreningen bildades 1997. Den är en ideell och livaktig förening som alltid är öppen och välkomnande för nya medlemmar. Föreningen är medlem i Sveriges Konstföreningar. Föreningen har till uppgift att inom Norabygden väcka, underhålla och utbreda intresset för konst i olika former, genom att: Ordna besök, bl a ateljé- och galleribesök Anordna föredrag och studieverksamhet Göra inköp av konst för utlottning Skapa tillfällen att samtala om konst.