Norabygdens Konstförening

My blogs

About me

Introduction Föreningen bildades 1997. Den är en ideell och livaktig förening som alltid är öppen och välkomnande för nya medlemmar. Föreningen har till uppgift att inom Norabygden väcka, underhålla och utbreda intresset för konst i olika former, genom att: Ordna besök, bl a ateljé- och galleribesök, anordna föredrag och studieverksamhet, göra inköp av konst för utlottning, skapa tillfällen att samtala om konst.