Hermia Says

My blogs

About me

Gender Female
Industry Museums or Libraries
Occupation Bibliotekarie
Location Gävle, Sweden
Introduction Välkommen! Här skriver jag om det jag tycker om allra mest - litteraturen jag läser men även lite om resor och olika inspirerande kulturupplevelser.
Favorite Music Opera och annan klassisk musik, mjuk jazz, en del pop och visor
Favorite Books Hundra år av ensamhet, Gösta Berlings saga, Buddenbrooks, m fl.