Ebu Muaz el-Çubukâbâdî

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Publishing
Occupation Hadis ilimleri
Location Keçiören, Ankara, Turkey
Introduction Yücel Seyfullah Erdoğmuş 29 Receb 1396 h. yılında Ankara'nın Çubukâbâd ilçesinde doğmuştur. ilkokul,ortaokul ve Sağlık Meslek Lisesi'ni ilçesinde tamamlamış, yüksek öğrenimini terk etmek durumunda kalmıştır. Bir müddet radyo yayıncılığı yaptıktan sonra, muhtelif bölgelerde 14 yıl resmi ve özel kurumlarda toplum sağlığı teknisyeni olarak çalışmış, 2009 yılında bu görevinden istifa etmiştir. Şu anda tercüme ve te'lif çalışmalarıyla meşgul olmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Künye kullanmanın sünnet olması sebebiyle "Ebu Muaz" künyesini kullanmaktadır. Küçük yaşta başladığı dînî tahsilini Türkiyede çeşitli hocalardan aldığı fıkıh ve usulü, akide, hadis ve usulü, tefsir, kitabiyat (literatür), arap dili ve grameri, kıraat ve tecvid dersleriyle yapmıştır. 2001 yılında vermeye başladığı derslerine 2010 yılında Çubuk'ta Daru's-Sunne Mescidinde devam etmiştir. 2013 yılında tevhid ve sünnet davetini İnegöl ilçesine ulaştırmak istemiş lakin fıtratı bozuk insanların hak davetine karşı inat ve düşmanlıkları neticesinde Ankara'ya dönmüştür. Şu anda Ankara'da derslere devam etmektedir. Mutedavil hadis kitaplarından çoğunun müelliflerine ulaşan isnadlarına icazet sahibidir.
Favorite Books Te'lif ve terceme eserlerinden bir kısmı Polen-Karınca, Guraba, İnsan, Ey İnsanlar, Hadis, Beka, Tevhid, Deha, Mercan Kitap, Sağlam, Kitap Dünyası ve Daru's-Sunne Dersanesi yayınları arasında neşredilmiştir.