พัชรา กลิ่นชมชื่น

My blogs

About me

Gender Female
Introduction ชื่อเล่น โอ๋ จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นครูจ้างสอนอยู่ที่โรงเรียนสีวะรา กำลังเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คติ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ลองทำ