Sikne Thalo

My blogs

About me

Gender Male
Industry Government
Occupation Teacher
Location Kathmandu, Bagmati, Nepal
Introduction चाकरी होइन कर्ममा रमाउने गर्छु ।यही मेरो वास्तविकता र यथार्थ हो ।