Edot Herjunot

My blogs

About me

Introduction Guru SD alakadarnya. Penulis buku :Cancut Marut (Grasindo,2012), Lelaki Gagal Gaul (Mediakita,2014), Announcer Keder (Maple Media, 2020)