Maria

My blogs

About me

Gender Female
Introduction Stickoman. Garngalning. Återvinnare. Trädgårdstok. Kattmamma. Alvemor. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ∴ ”En rättmaska en avigmaska en rättmaska en avigmaska sticka sticka att sticka ska vara mycket bra för dåliga nerver mycket bra…” ∴ »(Maria Wine, Kärlek i svart och rött)« · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ∴ ∴ ”The hafwa här för sed, at aldrig wara utur arbete, the bära alltid med sig sticke-tyg, som the handtera ehwar the gå, och stå fria från andra sysslor, och äfven å fältet wid andetiden, thå the hwila sig.” ∴ ∴ ∴ (Ur en reseskildring av Jacob Richardson 1752.)