Douglas (Radomír D. Kokeš)

My blogs

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Location Brno, Czechia
Introduction Pracuje jako odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU. Zkoumá dějiny stylu a vyprávění v české kinematografii, zákonitosti výstavby hollywoodských filmů, povahu seriálových fikčních světů a dějiny neoformalistické poetiky. Předsedá Brněnskému naratologickému kroužku. V roce 2015 publikoval knihu Rozbor filmu (Masarykova univerzita, 2015) a rozsáhlou analytickou studii o Bournově mýtu (Iluminace 3/2015). Naposledy vydal monografii Světy na pokračování: rozbor možností seriálového vyprávění (Akropolis, 2016).
Interests Poetika fikce (teoretický a historický výzkum na poli filmového stylu, vyprávění a fikčních světů), Teorie seriálové fikce (projekt analytické (a) estetické teorie, zabývající se problematikou seriality v audiovizuálním umění z perspektivy teorie fikčních světů), Historická poetika (výzkum dějin stylu, vyprávění a fikčních světů českého filmu), Dějiny filmových teorií (zaměření na ruský formalismus, český strukturalismus a americký neoformalismus), Filmová a literární kritika (pravidelné publikování kritických textů v českých médiích)