Benigne Rafart

My blogs

About me

Industry Agriculture
Location Avià, Berguedà, Andorra
Introduction Pag├Ęs horticultor, llenyataire, pausadament boletaire, devot de Bach, Josep Pla i els llibres enquadernats per l'Emili Brugalla.