Реалполитик

My blogs

About me

Introduction Тук ще откриете само две неща - факти и оценки на фактите. Оценките на фактите се основават на здравия разум и на убеждението, че свободата и демокрацията са най-важното условие за успех.