Αγωνιστική Ταξική Ενότητα ΕΚΑ

My blogs

About me

Introduction Εκπρόσωποι της Αγωνιστικής Ταξικής Ενότητας στο Εργ. Κέντρο Αθήνας είναι οι: ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Σύλλογος Εργαζομένων ΗΔΙΚΑ) και ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ (Σύλλογος Υπαλλήλών Τράπεζας Αττικής)