Rangern

My blogs

About me

Gender Male
Industry Manufacturing
Location Södra Jämtland, Sweden
Introduction Det här projektet startade med den goda föresatsen att avlasta omgivningen från en massa bilder och berättelser om vilka skoterturer man gjort sen sist. Vi är två seriösa snöskoternördar som satsar rätt mycket tid på att besöka olika vindskydd för att äta en smörgås eller två. Utgångspunkten är Gillhov och vi åker Ski Doo Expedition Sport 900 ACE 2019 respektive Lynx 49 Ranger ST 2023. Naturligtvis är man inte riktigt frisk som dyrkar skotern på detta vis och mycket riktigt så är vi medlemmar i ”Skoterdårarnas förening”. Föreningens syfte är att låta medlemmarna åka snöskoter precis så mycket som möjligt utan hänsyn till omgivningens synpunkter angående medlemmarnas mentala hälsa. Styrelsen skall bestå av två ordföranden, kassörer och en eller två generalsekreterare. Ordf. ansvarar för att kalla till möte samt lämna förslag till dagordning. Kassörerna tankar själva var sin skoter och ser till att reskassa finns även till den som har glömt sina pengar hemma. Generalsekreteraren ansvarar för protokollsanteckningar i denna blogg. Registrering av spår och rutter med diverse GPS-manicker är sekreterarnas ansvar. Styrelsen är beslutför när minst en medlem är närvarande.