Mai/Diệu Sương

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location Philadelphia, PA, United States
Interests Buddhist Vegetarian, Vegan, Pure Land Meditation, Breathing Meditation, Buddha's teaching, Buddhism, Vietnam, Macrobiotic, Acupuncture, Ăn chay, Thuần chay, Tịnh Độ, Niệm Phật theo hơi thở, Pháp Phật, Đạo Phật, Việt Nam, Dưỡng Sinh, Châm Cứu