Miodrag Kovačević

My blogs

About me

Gender Male
Industry Arts
Location Beograd, Serbia
Introduction multimedijalni umetnik i filolog; bavi se istraživanjem Milene Pavlović Barilli kao velike i značajne celine kako u ličnom i kulturološkom, tako i u konkretnom kontekstu umetnosti. Svoju percepciju i nove i autentične odgovore u vezi sa tom temom objavljuje na svom specijalizovanom blogu Milena Pavlović Barilli i ja“. Autor se u istraživanju vodi ličnom energetskom, duhovnom povezanošću sa ovom umetnicom i njenom umetnošću, te je pristup u najvećoj meri umetnički i multimedijalan. Autor, inspirisan Milenom kao celinom, traga za novim formama, ali koristi i one već dobro poznate. Njegov rad se sastoji od različitih PISANIH formi, VIDEO-radova, PERFORMANSA i INSTALACIJA, kombinovanih formi koje nastaju kao rezultat komunikacije dva umetnika kroz njihova dela i delovanje. Bavi se i stvaranjem konkretnog MUZIČKOG kruga, kroz koji oživljava Mileninu poeziju na jednom kompleksnijem nivou. Ovakvim pristupom i načinom komunikacije sa Mileninom multimedijalnošću, autor, stvarajući svoja dela kao odgovor, otvara tako nova značenjska polja i nove krugove poimanja Milene Pavlović Barilli u svoj svojoj celovitosti, a sa snažnom potrebom da se ona ponovo i dalje otkriva.
Interests Autor nosi prava na sadržaj ovog sajt, osim reprodukcija slika i fotografija Milene Pavlović Barilli. Molim sve one koji bi da upotrebe nešto od toga, da prvo traže dozvolu od autora i upute za upotrebu tog sadržaja.