نرگس غفاری

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location Ottawa, Ontario, Canada
Links Audio Clip
Introduction نرگس غفاری مجری و تهیه کننده تنها رادیوی فارسی/انگلیسی اتاوا و حومه می باشد. رادیو ایرآوا از سال 1995 در خدمت جامعه ایرانی می باشد و در سال 2005 بخش انگلیسی را برای خدمت به شنوندگان غیرایرانی خود راه اندازی نمود. www.radioirava.com