மதி கந்தசாமி (Mathy Kandasamy)

My blogs

About me

Location Montreal, Quebec, Canada
Interests Cinema, History, Literature, Music, People, Anthropology, Cuisine, Reading, Writing, Photography, Travelling, Tamil, Tamil Blogs, தமிழ், இலக்கியம், சினிமா, சிறுபத்திரிகைகள், பயணம், பயணக்கட்டுரைகள், கட்டுரைத் தொகுப்புகள், தமிழ்ப்பதிவுகள், தமிழ் இணையம், தமிழ்க் கணிமை