Heikki Hyötyniemi

My blogs

About me

Introduction Immanuel Kant kirjasi neljännesvuosituhat sitten (1783) yhteenvetonsa valistuksen ajasta: "Prolegomena, eli johdatus mihin tahansa metafysiikkaan joka vastaisuudessa voi käydä tieteestä". -- Onpa piristävää suuruudenhulluutta! -- Jatketaankin samassa hekotuksen hengessä: olisiko näitä visioita mahdollista päivittää nykyaikaan ... tarjoamaan näkymää myös tulevaisuuteen, uudella havaintoaineistolla ... erilaisia kehityssuuntia, vapausasteita kohti uutta "vitaalivalistusta"? -- Niin, "puhtaan järjen kritiikkiä" tänä järjen palvonnan aikana!