Dr. Max

My blogs

About me

Gender Male
Industry Science
Occupation Docent
Location Sweden
Introduction Andas lugnt triggades igång 8 januari 2009 av den då rådande klimatpaniken och det självgoda nedlåtande sättet hos klimatforskarna. Tanken var att förklara för vanliga människor utan vetenskaplig bakgrund några av sammanhangen i klimat- och miljödiskussionen. Min egen bakgrund är marint geo- och biovetenskaplig med ett kryddmått meteororologi. Sedan några månader fuskar jag också med synpunkter på den ekonomiska katastrofen. (2011-12-06)