Читалище "Съединение-1923"

My blogs

About me

Location село Бърдарски геран, Враца, Bulgaria
Introduction Читалището е пазител на банатската българска култура в "столицата на банатските българи" село Бърдарски геран. Адрес: с.Бърдарски геран 3259 общ.Бяла Слатина обл.Враца