Ingrid Eckerman

My blogs

About me

Gender Female
Industry Non-Profit
Occupation Pensionerad folkhälsoläkare.
Location SKARPNAeCK, Stockholm, Sweden
Links Wishlist
Introduction Retired public health doctor (MD) with great interest for human rights, including environment. Plays the fiddle, lives in co-house. - Pensionerad folkmusikspelande kollektivhusboende folkhälsoläkare med stort intresse för mänskliga rättigheter, inklusive miljö. Website www.eckerman.nu.
Interests Environment, Health, Health promotion, Family medicine, Primary health care, Welfare, Sustainable development, Human rights, Bhopal, India, Folk music, Fiddle, Co-house, Miljö, Hälsa, Hälsofrämjande, Allmänmedicin, Primårvård, Välfärd, Hållbar utveckling, Bhopal, Indien, Folkmusik, Fiol, Kollektivhus, Asylrätt, Flyktingar, Afghanistan
Favorite Books Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021 https://onodigaflyktingkrisen.se/