Ingrid Eckerman

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Non-Profit
Occupation Pensionerad folkhälsoläkare. Chefredaktör för AllmänMedicin.
Location SKARPNAeCK, Stockholm, Sweden
Introduction Retired public health doctor (MD) with great interest for human rights, including environment. Plays the fiddle, lives in co-house. - Pensionerad folkmusikspelande kollektivhusboende folkhälsoläkare med stort intresse för mänskliga rättigheter, inklusive miljö. Website www.eckerman.nu.
Interests Environment, Health, Health promotion, Family medicine, Primary health care, Welfare, Sustainable development, Human rights, Bhopal, India, Folk music, Fiddle, Co-house, Miljö, Hälsa, Hälsofrämjande, Allmänmedicin, Primårvård, Välfärd, Hållbar utveckling, Bhopal, Indien, Folkmusik, Fiol, Kollektivhus