චමී4යූ~chami4u

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location Sri Lanka
Links Audio Clip, Wishlist
Introduction දහසක් ඉපදී මිය යන ‍පොළොවේ මමත් මියෙන්නට උපන් කෙනෙක් වෙමි මා මළ බව මුළු රටට දැනෙන ලෙස මිය යන්නට මම පෙරුම් පුරන්නෙමි"
Interests Music, It, films
Favorite Movies Doom, kite, zinda, harry potter, Twilight
Favorite Music classic music
Favorite Books not special- ශර්ලොක් හෝම්ස් පොත් හැරෙන්න වෙන පොත් කියවන්න වැඩිය ආසාවක් නැහැ එත් බ්ලොග් කියවන්න ආසයි